Мітка: постпостмодернізм

Відеогра – мистецтво на стику постмодернізму та постпостмодернізму. Наслідки розвтілення предмету мистецтва

Відеогра – мистецтво на стику постмодернізму та постпостмодернізму. Наслідки розвтілення предмету мистецтва

Дана стаття пов'язана з іншою «Як перформанс породив покоління гравців»

Культура XX ст. – період, котрий вміщує ряд етапів, що уособлюють різні стадії трансформації традиційної естетики та самого поняття мистецтва. Пошуки нової форми у межах класичної естетики, наступне її заперечення модернізмом, подолання цієї конфронтації у хаотичній еклектичності постмодернізму та початок формування докорінно нового середовища «технообразів» постпостмодерну. Зв'язка – модерн, постмодерн та постпостмодерн вишиковуються у єдину лінію, будучи по суті одним глибоким процесом трансформації, зерна котрого, посіяні на початку, проростають у середині та дають стиглі плоди на межі XX–XXI століть. Продовження →